CzechEnglishDeutsch

Poptávková řízení

2017-10-20 - Poptávkové řízení - Výměna sklopných křesel ve Společenském sále

Cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele dle specifikace požadavků.
Zadávací podmínky
Návrh SOD
Specifikace požadavků

2017-09-26 - Poptávkové řízení - Dodávka ofsetového a digitálního tisku

Předmětem poptávkového řízení je dodávka ofsetového a digitálního tisku včetně doplňkových služeb v rámci projektu nová korporátní identita KCP.
Uchazeči mohou směrovat případné dotazy v souvislosti s poptávkovým řízením na tuto osobu: Ivan Holečka, email: holecka@kcp.cz, tel.: 739 539 212 nebo Naďa Polanová, email: polanova@kcp.cz., tel.: 739 539 217.

Zadávací podmínky

2017-09-25 - Poptávkové řízení - Oprava a rekonstrukce pokojů 3.-4. patro hotelu Holiday Inn - typický a atypický nábytek

Předmětem a cílem tohoto poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě specifikací.
Zadávací podmínky
Doplnění č.1 ze dne 4.10.2017

2017-09-25 - Poptávkové řízení - Oprava a rekonstrukce pokojů 3.-4. patro hotelu Holiday Inn - stavební část

Předmětem a cílem tohoto poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě specifikací.
Zadávací podmínky
Doplnění č.1 ze dne 4. 10. 2017

2017-09-19 - Poptávkové řízení - Dodávka odpadkových košů do KCP

Cílem poptávkového řízení je dodávka odpadkových košů řady Simplehuman.
Zadávací dokumentace
Návrh smlouvy o dílo
Specifikace

2017-09-19 - Poptávkové řízení - Pevný navigační systém

Předmětem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele "C12 - Pevného navigačního systému" na základě cenové nabídky.
Zadávací podmínky

2017-09-13 - Poptávkové řízení - Výroba a dodání ubrusů

Předmětem tohoto poptávkového řízení je výroba a dodávka ubrusů dle přiložené specifikace
Zadávací dokumentace
Smlouva o dílo

2017-09-13 - Poptávkové řízení - Výroba a dodání moderních konferenčních židlí do SPOSA

Předmětem poptávkového řízení je výroba a dodávka moderních konfenčních židlí do Společenského sálu.
Zadávací podmínky
Smlouva o dílo

2017-09-13 - Poptávkové řízení - Výroba jevištního horizontu pro Společenský sál

Předmětempoptávkového řízení je výroba a dodání jevištního horizontu pro Společenský sál dle níže popsaných podmínek
Zadávací dokumentace
Návrh smlouvy o dílo

2017-09-06 - Soutěž - Revitalizace předprostoru Kongresového centra Praha

Kongresové centrum Praha, a.s. vyhlašuje soutěž na řešení
REVITALIZACE PŘEDPROSTORU KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA
a vydává tyto soutěžní podmínky
KCP soutěžní podmínky
KCP zadání
KCP podklady

2017-07-24 - Poptávkové řízení - Výměna/repase sklopných křesel a židlí ve Společenském sále

Předmětem a cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě specifikace požadavků dle přílohy č.1
Zadávací podmínky
Specifikace požadavků

2017-07-17 - Poptávkové řízení - C13 Dodávka židlí a sedaček

Předmětem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele pořízení židlí a sedaček, včetně souvisejících montážních prací na základě nejnižší cenové nabídky.
Zadávací podmínky

2017-07-17 - Poptávkové řízení - C3 Redesign hlavního vstupu, odstranění grafiti a nové nátěry

Předmětem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele rekonstrukce na základě nejnižší cenové nabídky.
Zadávací podmínky

2017-07-03 - Poptávkové řízení - E2 Nouzové osvětlení salonku a vybraných sociálních zázemí + výměna osvětlení KGS a SPS

Předmětem poptávkového řízení s názvem "E2 - Nouzové osvětlení salonku a vybraných sociálních zázemí + Výměna hlavního osvětlení KGS a SPS" je výběr nejvhodnějšího dodavatele rekonstrukce na základě cenové nabídky.
Zadávací podmínky

2017-06-12 - Poptávkové řízení - Rekonstrukce fitness centra

Předmětem poptávkového řízení s názvem "Rekonstrukce fitness centra" je výběr nejvhodnějšího dodavatele rekonstrukce především na základě cenové nabídky.
Zadávací podmínky

2017-06-09 - Zadávací dokumentace - Výroba a dodání jevištního horizontu pro Kongresový sál - druhé kolo

Předmětem 2. kola poptávkového řízení je výroba a dodání jevištního horizontu a bočních výkrytů pro pódium Kongresového sálu
Zadávací dokumentace
Smlouva o dílo PDF
Smlouva o dílo DOC

2017-05-26 - Zadávací dokumentace - Rekonstrukce KCP, a.s. C-11: Bary šatny a informační centrum

Předmětem poptávky je výběr nejvhodnějšího dodavatele na modernizaci a architektonické úpravy pro šatny v přízemí, bary v celém objektu KCP, vytvoření nového informačního centra a rekonstrukce klubu H.
Zadávací dokumentace

2017-05-26 - Zadávací dokumentace - Rekonstrukce KCP, a.s. CH2 + CH5 Tepelné doizolování obvodového pláště, Oprava fasády

Předmětem poptávky je dokončení tepelných izolací přesahujících atik v úrovni 1.NP a oprava nátěru betonové fasády celého objektu.
Zadávací dokumentace

2017-04-10 - Poptávkové řízení - Výroba a dodání jevištního horizontu pro Kongresový sál

Předmětem poptávkového řízení je výroba a dodání jevištního horizontu a bočních výkrytů pro pódium Kongresového sálu
Zadávací dokumentace
Smlouva o dílo

2017-04-07 - Zadávací dokumentace - Rekonstrukce KCP, a.s. část D: slaboproud - aktivní prvky

Předmětem neveřejné zakázky jsou montáže a dodávky technologií v rámci rekonstrukce KCP, a.s. v rozsahu: Aktivní datové prvky WiFi, LAN - (ADP)
Zadávací dokumentace
Doplnění č.1 ze dne 20.4.2017

2017-03-24 - Rekonstrukce audiovizuálního řetězce DT-1

Předmětem poptávky je modernizace audiovizuální technologie společenského a kongresového sálu včetně nových rozvodů,mixážních pultů a scénického osvětlení a další kabelové přípoje pro kluby a salonky.
Zadávací dokumentace

2017-03-13 - Poptávkové řízení - Nová korporátní identita

Kongresové centrum Praha, a.s. vyhlašuje poptávkové řízení na zakázku, jejímž předmětem plnění je tzv. Nová korporátní identita, čímž se rozumí návrh nového loga a aktualizace všech stávajících grafických materiálů, kterými se nyní Zadavatel prezentuje na veřejnosti. K vypracování nabídky na návrh nové korporátní identity bude uchazeči poskytnut stávající grafický manuál Zadavatele.
Zadávací podmínky
Návrh smlouvy

2017-02-24 - Poptávkové řízení - Rekonstrukce ATS + Dopojení chladící věže

Předmětem tohoto poptávkového řízení je realizace rekonstrukce Automatické tlakové stanice (ATS) včetně dopojení beztlakých nádrží a dále Dopojení chladící věže EVAPCO.
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek jsou stanoveny v zadávací dokumentaci, která je ke stažení níže. Přílohy zadávací dokumentace jsou k dispozici k vyzvednutí v elektronické verzi na CD v objektu KCP po předchozí dohodě u ing. I. Matejky , tel. 774778833
Zadávací dokumentace

2017-02-23 - Rekonstrukce Kongresového centra Praha, a.s. - Informační systém

Zadávací dokumentace k neveřejné zakázce na Návrh a dodávku informačního systému. Dokument obsahuje pokyny pro zpracování nabídky a prokázání kvalifikace
Zadávací dokumentace

2017-01-23 - Výběrové řízení - Slaboproud, část D

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU „DISPOZIČNÍ OPRAVY INTERIÉRU 1“ V RÁMCI REKONSTRUKCE KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA, A.S.
 
V návaznosti na předběžné oznámení z 15. 12. 2016 oznamuje Kongresové centrum Praha, a.s., že dnešním dnem zahajuje výběrové řízení na stavební práce v rámci rekonstrukce Kongresového centra Praha, a.s., část D: Oprava a rozšíření slaboproudých systémů a vyzývá neomezený počet účastníků k prokázání kvalifikace a k předložení nabídky.
 
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, požadavky na kvalifikace a další způsobilost uchazečů vč. požadavků na jejich prokázání jsou stanoveny v zadávací dokumentaci, jejíž instruktážní část je přiložena k tomuto oznámení. Technickou a komerční část zadávací dokumentace si zájemci mohou vyzvednout bezplatně způsobem uvedeným v instruktážní části.

Zadávací podmínky
Otázky a odpovědi 31. 1. 2017
Otázky a odpovědi 2. 2. 2017
Otázky a odpovědi 6. 2. 2017
Katalogový list

2017-01-19 - Výběrové řízení Dispoziční opravy interiéru 1 - Oznámení o zahájení výběrového řízení

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU „DISPOZIČNÍ OPRAVY INTERIÉRU 1“ V RÁMCI REKONSTRUKCE KONGRESOVÉHO CENTRA PRAHA, A.S.
 
V návaznosti na předběžné oznámení z 15. 12. 2016 oznamuje Kongresové centrum Praha, a.s., že dnešním dnem zahajuje výběrové řízení na stavební práce v rámci rekonstrukce Kongresového centra Praha, a.s., část C-1: Dispoziční opravy interiéru 1 a vyzývá neomezený počet účastníků k prokázání kvalifikace a k předložení nabídky.
 
Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, požadavky na kvalifikace a další způsobilost uchazečů vč. požadavků na jejich prokázání jsou stanoveny v zadávací dokumentaci, jejíž instruktážní část je přiložena k tomuto oznámení. Technickou a komerční část zadávací dokumentace si zájemci mohou vyzvednout bezplatně způsobem uvedeným v instruktážní části.

Zadávací podmínky
Zadávací dokumentace - Doplnění č.1

2016-12-16 - Poptávkové řízení – Slaboproud – Předběžné oznámení

Kongresové centrum Praha, a.s.  oznamuje, že nejdříve po uplynutí lhůty 30 dní od zveřejnění tohoto předběžného oznámení vyhlásí poptávkové řízení na dodávku a montáž v rámci rekonstrukce Kongresového centra Praha, a.s., část D-1: Slaboproud.
Návrh předběžného oznámení

2016-12-15 - Výběrové řízení – Dispoziční úpravy interiéru 1 – Předběžné oznámení

Kongresové centrum Praha, a.s.  oznamuje, že nejdříve po uplynutí lhůty 30 dní od zveřejnění tohoto předběžného oznámení vyhlásí výběrové řízení na stavební práce v rámci rekonstrukce Kongresového centra Praha, a.s., část C-1: Dispoziční úpravy interiéru 1.  

Předběžné oznámení

2016-11-23 - Poptávkové řízení - Postupný nákup silové elektřiny na rok 2017

Předmětem plnění poptávky je fyzická dodávka silové elektřiny do odběrného místa Kongresového centra Praha, a.s. v celkovém ročním množství cca 15 000 MWh a převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně odpovědnosti za odchylky.
Zadávací podmínky

2016-11-01 - Poptávkové řízení - Rekonstrukce řízení náhradního zdroje

Předmětem tohoto poptávkového řízení je realizace rekonstrukce řízení náhradního zdroje (ovládání fázování 4xDG) dle prováděcí projektové dokumentace zpracované firmou atico s.r.o. ze září 2016
Zadávací podmínky
Dokumentace a výkaz výměr

2016-10-27 - Poptávkové řízení - Výměna sklopných křesel a židlí ve Společenském sále KCP

Předmětem tohoto poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na zhotovení a dodávku sklopných křesel a židlí ve Společenském sále v budově KCP
Zadávací podmínky
Foto a rozměry
Plán sálu - varianta divadlo

2016-10-26 - Poptávkové řízení - Dodání a výměna karuselových dveří

Předmětem díla je provedení demontáže stávajících nefunkčních karuselových dveří hlavního vchodu do hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre a jejich nahrazení novými karuselovými dveřmi.
Zadávací podmínky

2016-10-07 - Poptávkové řízení - Dodávka mobilního osvětlení KGS a SPS

Předmětem tohoto poptávkového řízení je realizace osvětlení Robe pro objekt KCP a.s. a to konkrétně:
ROBE CycFX8 - 20ks
ROBE Robin Perfect 100 - 12ks
světelný pult - 1ks
Zadávací podmínky
Výkaz výměr a specifikace svítidel

2016-10-06 - Poptávkové řízení - Redesign interiérů KCP - zatemnění sálů II

Předmětem tohoto poptávkového řízení je realizace zatemnění jednacích sálů KCP a.s. a to konkrétně:
Kluby A, B, C, D, E, Panorama sál, Jednací sál IV, V, Severní sál, Terasa I a II
Zadávací podmínky
Rozpis tabulka

2016-10-06 - Poptávkové řízení - Oprava střechy II

Předmětem tohoto poptávkového řízení je oprava střešního pláště nad 5.NP, která spočívá zejména v demontáži stávající hydroizolace, tepelné izolace, vpustí a odvětracích hlavic a realizaci nové hydroizolace (foliový systém) a nebo obdobné, výměna tepelné izolace vč. spádování, oprava betonových částí střechy a ostatní práce.
Zadávací podmínky
Výkaz výměr
Fotodokumentace

2016-09-22 - Poptávkové řízení - Oprava střechy

Předmětem tohoto poptávkového řízení je oprava střešního pláště nad 5NP, která spočívá zejména v demontáži stávající hydroizolace, tepelné izolace, vpustí a odvětracích hlavic a realizaci nové hydroizolace (foliový systém) anebo obdobné, výměna tepelné izolace vč. spádování, oprava betonových částí střechy a ostatní práce.
Zadávací podmínky
Rozpis ploch a množství
Fotodokumentace

2016-09-08 - Poptávkové řízení - Oprava stávající komunikace z betonové ražby

Předmětem díla je provedení opravy poškozených částí stávající komunikace /pro vozidla nad 3.500 kg/ a povrchu z betonové ražby – dle přiloženého schématu, vč. nového povrchového ošetření komunikace barevným lakováním, opravy dilatačních a styčných spojů.
Zadávací podmínky

2016-09-07 - Poptávkové řízení - Rekonstrukce gastroprovozů a skladů v objektu B

Předmětem a cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele projektové dokumentace na základě níže uvedené specifikace
Zadávací podmínky
Dokumentace, studie

2016-09-07 - Poptávkové řízení - Pokládka koberce v kongresovém sálu KCP

Předmětem a cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě těchto specifikací:
Zadávací podmínky
Výkaz výměr
Specifikace

2016-09-07 - Poptávkové řízení - Redesign interiérů KCP - zatemnění sálů

Předmětem a cílem poptávkového řízení je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě níže uvedené specifikace
Zadávací podmínky
Výkaz výměr

2016-08-05 - Poptávkové řízení - Redesign interiérů KCP - salonky a chodby

Předmětem a cílem poptávkového řízení s názvem "Redesign interiérů KCP - Salónky a chodby" je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě níže uvedené specifikace.

​Zadávací podmínky
Projektová dokumentace a výkaz výměr

2016-08-04 - Poptávkové řízení - Redesign interiérů KCP - WC veřejná část

Předmětem a cílem poptávkového řízení s názvem "Redesign interiérů KCP - WC veřejná část" je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě níže uvedené specifikace.

​Zadávací podmínky

Projektová dokumentace a výkaz výměr

2016-07-19 - Poptávkové řízení - Úprava podlahy v 1PP - severní garáže KCP

Hledáme nejvhodnějšího dodavatele kompletní stavební dodávky včetně montáží na základě níže uvedené specifikace.
Zadávací podmínky
Plánek

2016-07-18 - Poptávkové řízení - Hotel Holiday Inn – výměna připojovacích rozvodů RTCH

Předmětem a cílem poptávkového řízení s názvem "Hotel Holiday Inn – výměna připojovacích rozvodů RTCH" je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě níže uvedené specifikace.

Doplnění č.1

Zadávací podmínky
Dokumentace a výkaz výměr

2016-07-14 - Poptávkové řízení - Výroba a dodání obdélníkových stolů

Předmětem a cílem poptávkového řízení s názvem "Výroba a dodání obdélníkových stolů pro akce v KCP" je výběr nejvhodnějšího dodavatele stolů na základě níže uvedené specifikace
Zadávací podmínky
Technický výkres stolu
Položkový rozpočet
Harmonogram provádění díla

2016-07-14 - Poptávkové řízení - Komplexní úklidové práce pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Vypisujeme nové poptávkové řízení s názvem "Komplexní úklidové práce pro KOngresové centrum Praha, a.s." jehož cílem je výběr nejvhodnějšího dodavatele, který bude zajišťovat úklidové práce a likvidaci odpadů.
Zadávací podmínky

2016-07-01 - Poptávkové řízení - Repase křesel v kongresovém sále

Předmětem a cílem poptávkového řízení s názvem „Repase křesel v kongresovém sále“ je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě níže uvedené specifikace.

Zadávací podmínky
Další podklady
Tabulka nacenění

2016-07-01 - Poptávkové řízení - Sekretář mezinárodní otevřené architektonicko urbanistické soutěže

Cílem poptávkového řízení s názvem „Sekretář mezinárodní otevřené urbanisticko-architektonické soutěže“ je výběr nejvhodnějšího poskytovatele služeb dle dále uvedené specifikace.

Zadávací podmínky

2016-06-24 - Poptávkové řízení - Redesign interiérů KCP - WC veřejná část

Předmětem a cílem poptávkového řízení s názvem "Redesign interiérů KCP - WC veřejná část" je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě níže uvedené specifikace.

2016-06-24 - Poptávkové řízení - Redesign interiérů KCP - salonky a chodby

Předmětem a cílem poptávkového řízení s názvem "Redesign interiérů KCP - salonky a chodby" je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě níže uvedené specifikace.
 

2016-05-30 - Poptávkové řízení - Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav

Předmětem a cílem poptávkového řízení s názvem "Vypracování projektové dokumentace stavebních úprav prostor části 1PP, 1NP, 2NP a 6NP objektu č.p. 1685, k.ú. Nusle, Praha a zajištění výkonu inženýrské činnosti pro dané stavební úpravy" je výběr nejvhodnějšího dodavatele projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby včetně jednotlivých profesí a její projednání a odsouhlasení dotčenými orgány státní správy, a to na základě technické specifikace konstrukcí, ploch, prvků, jejich rozsahu a podmínek uvedených v níže popsané specifikaci.
Zadávací podmínky
Příloha č.1 - Studie
Příloha č.2 - Technická specifikace
Doplnění zadávacích podmínek

2016-05-25 - Poptávkové řízení - Zajištění interní logistiky

Předmětem poptávkového řízení s názvem „interní logistické služby“ je výběr dodavatele logistických služeb. Zadavatel poptávkového řízení očekává nabídky, které budou řešit koncepci interních logistických služeb, zejména systemizaci služby poskytované svým klientům KCP, zajistí jejich konzistentní kvalitu, omezí vnitřní opotřebení interiérů KCP. V návaznosti na sjednané podmínky spolupráce může KCP poskytnout vybranému partnerovi exklusivitu na služby interní logistiky, díky čemu partner získá výraznou obchodní příležitost i v oblasti mezinárodní spedice a přepravy materiálu.
Zadávací podmínky

2016-05-06 - Poptávkové řízení - Poskytování služeb manažera výstavby

Předmětem a cílem poptávkového řízení s názvem "Poskytování služeb manažera výstavby - TDI a BOZP - zaměření stavební a TZB" je váběr nejvhodnějšího poskytovatele služeb dle níže uvedené specifikace.
Zadávací podmínky
Činnost manažera

2016-04-22 - Poptávkové řízení - Dodavatel projektové dokumentace Slaboproud

Předmětem a cílem poptávkového řízení s názvem "Výběr dodavatele projektové části slaboproud ve stupni pro zhotovení díla" je výběr nejvhodnějšího dodavatele kompletní projektové dokumentace pro provedení díla v objektech KCp a to především v částech AB, C a PARKING JIH včetně všech nutných souvisejících prací na základě technického popisu a dále uvedených podmínek.
Zadávací podmínky
Výkresová dokumentace
Příloha č.1 - Technický popis
Příloha č.2 - Požadavky zadavatele
Příloha č.3 - Rozpis pevné ceny

2016-04-04 - Poptávkové řízení - Rekonstrukce pokojů 5-6patro Holiday Inn DOPLNĚNÍ

Předmětem a cílem poptávkového řízení s názvem "Oprava a rekonstrukce pokojů 5-6 patro Holiday Inn" je výběr nejvhodnějšího dodavatele(ů) na základě níže uvedené specifikace.
Zadávací podmínky
Zadávací podmínky č.2 - DOPLNĚNÍ
Přílohy
Zadávací podmínky - DOPLNĚNÍ
Tabulky k nacenění (v1) - DOPLNĚNÍ
Souhrnná tabulka nacenění (v2), která nahrazuje předešlou (v1)

2016-03-23 - Poptávkové řízení - Komplexní úklidové práce pro Kongresové centrum Praha, a.s.

Předmětema cílem poptávkového řízení s názvem "Komplexní úklidové práce pro Kongresové centrum Praha, a.s." je výběr nejvhodnějšího dodavatele, který bude zajišťovat úklidové práce a zpracuje pro tento účel návrh zajištění úklidových prací dle logistiky objednávání úklidových prací vyhlašovatele.
Celá dokumentace

2016-03-21 - Poptávkové řízení - Bezpečnostní režimová studie

Předmětem poptávkového řízení s názvem „Bezpečnostní režimová studie“ je výběr dodavatele, který vypracuje bezpečnostní režimovou studii, která bude následně sloužit jako koncept a podklad pro zabezpečení KCP v oblasti bezpečnostní techniky, CCTV, EZS a další
Zadávací podmínky
Podklad pro vypracování studie
SOD studie
Příloha č.1
Plány pater

2016-03-07 - Poptávkové řízení - Rekonstrukce gastroprovozů a skladů v objektu B

Předmětem a cílem poptávkového řízení s názvem "Rekonstrukce gastroprovozů a skladů v objektu B" je výběr nejvhodnějšího dodavatele projektové dokumentace na základě níže uvedené dokumentace:
Zadávací podmínky
Přílohy - Studie

2016-02-25 - Poptávkové řízení - zajištění ostrahy objektu KCP

Předmětem poptávkového řízení s názvem „Ostraha objektu“ je výběr dodavatele kompletní ostrahy všech objektu KCP
 
Předmětem řízení je kompletní ostraha objektu:
 

  • Fyzická ostraha objektu KCP
  • Fyzická ostraha objektu BCV
  • Fyzická ostraha objektu hotelu
Zadávací podmínky
Příloha č.1
Návrh smlouvy o dílo

2016-02-25 - Poptávkové řízení - zajištění IT auditu

Kongresové centrum prochází významnou inovací, která jej má proměnit v moderní kongresový park konkurující obdobným řešením v regionu střední Evropy. Cílem této aktivity je navrhnout technologickou architekturu, která tuto proměnu umožní a podpoří.
Výstupem z této aktivity tak má být návrh technologického řešení a roadmapa s aktivitami, které povedou k jeho dosažení.

Zadávací podmínky

2016-02-24 - Poptávkové řízení - Výměna pohyblivých madel eskalátorů KCP

Předmětem a cílem poptávkového řízení s názvem "Výměna pohyblivých madel eskalátorů KCP" je výběr nejvhodnějšího dodavatele kompletní technologické dodávky včetně montáží na základě níže uvedené specifikace.
Zadávací podmínky
Příloha č.1

2016-02-09 - Poptávkové řízení - Demontáž, dodání, montáž a zprovoznění parkovacího systému v KCP

Kongresové centurm Praha, a.s. vyhlašuje Poptávkové řízení na zajištění níže specifikovaných dodávek pod názvem "Demontáž, dodání, montáž a zprovoznění parkovacího systému v KCP“.
Předmětem tohoto poptávkového řízení je demontáž stávajícího systému, dodávka, montáž a zprovoznění nového parkovacího systému včetně projektu, dopravy na místo určení, manipulací, pomocných konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací.
Zadávací podmínky poptávky
Popis systému
Specifikace zařízení
Půdorysné plány parkingu
Dotazy a odpovědi pro uchazeče 1 část
Dotazy a odpovědi pro uchazeče 2 část
Dotazy a odpovědi pro uchazeče 3 část
Návrh smlouvy o dílo

2016-01-29 - Poptávkové řízení - Náhrada chladicí věže

Kongresové centurm Praha, a.s. vyhlašuje Poptávkové řízení na zajištění níže specifikovaných dodávek pod názvem "Náhrada chladící věže".
Předmětem tohoto poptávkového řízení je dodávka, montíž a kompletace chladící věže včetně veškerých ostatních prací, dopravy na místo určení, vertikální dopravu na střechu, manipulací, pomocných konstrukcí a stavebních přípomocí.
Zadávací podmínky
Příloha
Návrh Smlouvy o dílo

2016-01-26 - Poptávkové řízení - Oprava a rekonstrukce pokojů Holiday Inn

Kongresové centrum Praha, a.s. vyhlašuje Poptávkové řízení na zajištění níže specifikovaných dodávek pod názvem "Oprava a rekonstrukce pokojů 5-6 patro Holiday Inn"
Zadávací podmínky
Průvodní zpráva
Zadávací podmínky a vizualizace (ZIP)
Detaily a specifikace (ZIP)
Výkresy (ZIP)

2016-01-20 - Poptávkové řízení - Technologická datová síť

Kongresové centrum Praha, a.s. vyhlašuje Poptávkové řízení na zajištění níže specifikovaných dodávek a prací souvisejících s Rekonstrukcí a dostavou KCP

Předmětem a cílem poptávkového řízení s názvem „TECHNOLOGICKÁ DATOVÁ SÍŤ – POPTÁVKOVÉ ŘÍZENÍ“ je výběr nejvhodnějšího dodavatele kompletní technologické dodávky a montáže datové sítě pro KCP a to především v objektech AB, C a PARKING JIH včetně všech nutných souvisejících prací na základě níže uvedené specifikace a dále uvedených podmínek.

Zadávací podmínky
Instrukce pro zpracování nabídky
Výkaz výměr
Rozpis pevné ceny
Blokové schéma a plány (ZIP)
BOZP KCP

2015-12-10 - Poptávkové řízení Revitalizace kuchyně HINN

Předmětem a cílem poptávkového řízení s názvem "Revitalizace a úpravy gastroprovozu HINN - část Gastro vybavení" je výběr nejvhodnějšího dodavatele na základě této specifikace
Zadávací podmínky (PDF)
Zadávací podmínky - doplnění č.1 (PDF)
Energetický sumář (XLSX)
Plán rozvržení (PDF)
Návrh smlouvy (DOCX)
BOZP v KCP (PDF)
Dokumentace (ZIP)

2015-12-04 - Poptávkové řízení na Poskytování právní pomoci

Předmětem poptávkového řízení je poskytování právní pomoci zadavateli prostřednictvím Právního zástupce, spočívající zejména v udělování právních porad, sepisování listin v českém a anglickém jazyce, zpracování právních rozborů, zastupování v řízení před soudy a jinými orgány a v dalších formách právní pomoci.
Zadávací podmínky (PDF)

2015-12-04 - Poptávkové řízení Manažer modernizace slaboproudých systémů

Předmětem a cílem poptávkového řízení s názvem "Poskytování služeb manažera modernizace slaboproudých systémů a systémů ASŘ-MaR" je výběr nejvhodnějšího poskytovatele služeb dle níže uvedené specifikace
Zadávací podmínky (PDF)
Příloha č.1 - popis činnosti manažera
Příloha č.2 - Popis technického zadání slaboproudých systémů

2015-11-25 - Poptávkové řízení na Dodávku silové elektřiny

Předmětem poptávky je fyzická dodávka silové elektřiny do odběrného místa spol. Kongresové centrum Praha, a.s., v celkovém předpokládaném ročním množství 21.000 MWh s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy včetně odpovědnosti za odchylku ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 373/2001 Sb. v platném znění.
Celý dokument (PDF)

2015-11-02 - Poptávkové řízení na Praní prádla pro hotel Hiliday Inn

Předmětem poptávkového řízení s názvem „Prádelenské služby“ je nabídka na pronájem a praní prádla pro hotel Holiday Inn.
Zadávací podmínky

2015-10-21 - Poptávkové řízení na cateringové vybavení

Předmětem tohoto poptávkového řízení je dodávka zařízení a vybavení pro cateringové akce.
Kupní smlouva (PDF)
Zadávací podmínky (PDF)
Seznam vybavení (XLS)

2015-07-13 - Modernizace systému ASŘ-MaR

Zadávací dokumentace
Technické specifikace

2015-04-23 - Poptávkové řízení na zajištění úpravy podlahy v 2PP garáží KCP

Kongresové centrum Praha a.s. vyhlašuje Poptávkové řízení na:

Úpravu podlahy v 2PP garáží KCP

Předmětem a cílem poptávkového řízení s názvem "Úprava podlahy v 2PP garáží KCP" je výběr nejvhodnějšího dodavatele kompletní stavební dodávky včetně montáží na základě specifikace v přiloženém souboru.

2015-04-15 - Poptávkové řízení na zajištění mobilního předělení sálů KCP a.s.

Kongresové centrum Praha a.s. vyhlašuje Poptávkové řízení na:

Dodávka a práce související s Mobilním předělením sálů v budově AB KCP

Předmětem poptávkového řízení s názvem "Mobilní předělení sálů" je výběr nejvhodnějšího dodavatele kompletní stavební a technologické dodávky včetně montáží na základě specifikace v těchto dokumentech:
Mobilní příčky - profese (ZIP - 13MB)
Výkaz výměr (XLS 150kB)
Zadávací podmínky (PDF 1,3MB)

2015-04-13 - Poptávkové řízení na dodávku hotelových LED TV + IPTV televizního systému pro hotel Holiday Inn PCC

Kongresové centrum Praha a.s. vyhlašuje Poptávkové řízení na:

Dodávka hotelových LED TV + IPTV pro hotel Holiday Inn PCC

Předmětem poptávkového řízení jsou LED TV (full HD, 16:9) s hotelovým modemem. Poptávány jsou dvě úhlopříčky.
Dodavatel vybere a nacení 2 modely, které vyhovují tomuto zadání:
 
193  ks  standardní pokoje   ( úhlopříčka 38“ – 39“ )       
    2  ks  handicap pokoje  ( úhlopříčka 38“ – 39“ )
  50  ks  executive pokoje  ( úhlopříčka 42“ – 44“ )
  12  ks  executive suite  ( úhlopříčka 42“ – 44“ )
    1  ks  executive lounge (  úhlopříčka 42“ – 44“ )
 
V nabídce tedy bude kalkulováno 195 kusů TV s menší úhlopříčkou (např. 39“) a 63 kusů TV s větší úhlopříčkou (např. 42“). TV s větší úhlopříčkou kromě velikosti zobrazovací jednotky může nabízet i rozšířené funkce, nebo jiné - designové provedení.
- TV se vstupy HDMI-CEC, RS232, RJ45, USB, čtečky datových karet (bonus, ne podmínka)

Celý dokument ve formátu Microsoft Word DOCX

2014-07-08 - Manažer projektu Rekonstrukce a dostavba Kongresového centra Praha

Kongresové centrum Praha a.s. vyhlašuje Poptávkové řízení na:

Manažer projektu Rekonstrukce a dostavba Kongresového centra Praha

Předmětem plnění je poskytování služeb Zadavateli v souvislosti s výkonem funkce manažera projektu při přípravě a realizaci projektu Rekonstrukce a dostavba Kongresového centra Praha. Služby Uchazeče musí zahrnovat plnění prováděná podle podmínek stanovených zadávací dokumentací a jejími přílohami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími vyhláškami.
Investiční náklady realizované stavby: 800 mil Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota plnění zakázky: 30 mil Kč bez DPH
Kompletní dokument Poptávkového řízení ve formátu PDF
Přílohy zadávací dokumentace lze vyzvednout po dohodě v sekretariátu technického ředitele na kontaktní adrese.

0000-00-00 - Poptávkové řízení - Rekonstrukce gastroprovozů a skladů v objektu B

Předmětem a cílem poptávkového řízení s názvem "Rekonstrukce gastroprovozů a skladů v objektu B" je výběr nejvhodnějšího dodavatele projektové dokumentace na základě níže uvedené dokumentace:
Zadávací podmínky
Přílohy - Studie


Hotel Holiday Inn Czechtourism Prague Convention Bureau ICCA AIPC ZatisiGroup
© 2013-2017 Kongresové centrum Praha, a. s. Všechna práva vyhrazena