CzechEnglishDeutsch

Grafický manuál KCP a.s.


Pravidla obsažená v tomto Manuálu k užití ochranné známky KCP musí být považována za závazný dokument, neboť jsou v souladu s jednotným grafickým stylem společnosti a jako taková patří k prvkům profilujícím tvář společnosti v povědomí celé veřejnosti, orgánů státní správy, spolupracovníků, komerčních i nekomerčních partnerů. Jednotný grafický styl společnosti Kongresové centrum Praha je součástí její celkové identity (corporate identity). Je to názorné a nezaměnitelné vyjádření jedinečnosti a charakteru této důležité instituce, znak její solidnosti, stability a vlastní integrity. Uvnitř proto posiluje reputaci společnosti jako zaměstnavatele a stimuluje pocit sounáležitosti jejích zaměstnanců, vůči vnějšímu světu podporuje její ochranu před eventuálními útoky.

Nejdůležitější součástí manuálu je definice ochranné známky – logotypu – v její základní podobě i ve všech variantách užití, dále předepsané druhy a aplikace písma a standardizované provedení merkantilních tiskovin. Pracovat s manuálem smí pouze osoba k tomu oprávněná a její povinností je dbát na aplikaci pravidel a s nimi souvisejících předpisů manuálu v praxi. Používat jakákoli řešení, která nejsou v manuálu zobrazena či popsána, je zakázáno. Nerespektování pravidel manuálu poškozuje zájmy a dobré jméno naší společnosti. Žádám Vás proto, abyste k následujícím informacím přistupovali s vážností, kterou jejich význam zasluhuje.

Manuál je k dispozici v české a anglické verzi.
Hotel Holiday Inn Czechtourism Prague Convention Bureau ICCA AIPC ZatisiGroup
© 2013-2017 Kongresové centrum Praha, a. s. Všechna práva vyhrazena