CzechEnglishDeutsch

Informace pro akcionáře společnosti kongresové centrum Praha, a.s.

Od 16. dubna 2014 není Kongresové centrum Praha, a.s. emitentem cenných papírů.

Autorizovaný přístup

Uživatelské jméno:       Heslo:

Veřejné informace

2017-05-26 - Pozvánka na řádnou valnou hromadu KCP, a.s., která se koná 26. června 2017

Řádná valná hromada společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. se bude konat v pondělí 26. června 2017 od 10:00 hodin v sídle společnosti.
Celá pozvánka v PDF

2016-12-03 - Oznámení o přeměně akcií

Oznámení rozhodnutí o přeměně všech listinných akcií společnosti na zaknihované akcie a výzva akcionářům společnosti k odevzdání akcií a sdělení majetkových účtů.

Společnost tímto plní svou povinnost danou ustanovením § 529 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a oznamuje:
 

  • valná hromada společnosti přijala dne 8.11.2016 rozhodnutí ve formě notářského zápisu NZ 496/2016, N 537/2016, 2016, sepsaného dne 8.11.2016 notářkou JUDr. Martou Večeřovou, se sídlem v Poděbradech, o přeměně všech akcií společnosti, to znamená 368 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000,- Kč (dále jen „Přeměna akcií“);
  • společnost zveřejňuje své rozhodnutí o Přeměně akcií a současně vyzývá akcionáře společnosti, aby ve lhůtě dvou měsíců ode dne zveřejnění rozhodnutí valné hromady společnosti o Přeměně akcií v Obchodním věstníku odevzdali společnosti všechny své dosavadní kmenové akcie na jméno v listinné podobě. Odevzdání lze uskutečnit vždy v pracovní dny v době od 8:00 do 17:00 hod. v sídle společnosti;
  • současně s odevzdáním dosavadních akcií je akcionář povinen sdělit společnosti číslo majetkového účtu vedeného společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“), spravovaného prostřednictvím účastníka CDCP (bank a obchodníků s cennými papíry, seznam účastníků na www.cdcp.cz), na který mají být zaevidovány zaknihované akcie akcionáře. Společnost současně vyzývá akcionáře ke zřízení těchto majetkových účtů.

Pokud akcionář nesdělí při odevzdání dosavadních akcií číslo majetkového účtu vedeného CDCP, na který mají být zaknihované akcie společnosti zaevidovány, určí mu k tomu v souladu s ustanovením § 530 odst. 1 OPZ dodatečnou lhůtu v délce dvou měsíců ode dne odevzdání akcií společnosti. Pokud akcionář nesdělí společnosti číslo majetkového účtu ani v této dodatečné lhůtě, přejde na společnost vlastnické právo k těmto odevzdaným akciím dnem, kdy za ně zaplatí akcionáři spravedlivou cenu.

Ocitne-li se akcionář v prodlení s odevzdáním akcií, bude mu v souladu s ustanovením § 531 OZ určena dodatečná lhůta k odevzdání akcií v délce 2 měsíců. Akcie společnosti, které nebudou odevzdány ani v dodatečné lhůtě, budou prohlášeny za neplatné a společnost bude dále postupovat v souladu s právními předpisy.
 
Kongresové centrum Praha, a.s.

2016-10-07 - Pozvánka na řádnou valnou hromadu KCP, a.s., která se koná 8. listopadu 2016

Řádná valná hromada společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. se bude konat v úterý 8. listopadu 2016 od 16:00 hodin v sídle společnosti.
Celá pozvánka v PDF

2016-05-19 - Pozvánka na řádnou valnou hromadu KCP, a.s., která se koná 20. června 2016

Řádná valná hromada společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. se bude konat v pondělí 20. června 2016 od 12:00 hodin v sídle společnosti.
Celá pozvánka v PDF

2015-12-11 - Pozvánka na řádnou valnou hromadu KCP, a.s., která se koná 14. ledna 2016

Řádná valná hromada společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. se bude konat ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 10:00 hodin v sídle společnosti.
Celá pozvánka v PDF

2015-05-22 - Pozvánka na řádnou valnou hromadu KCP, a.s., která se koná 24. června 2015

Řádná valná hromada společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. se bude konat ve středu 24. června 2015 od 15:00 hodin v sídle společnosti.
Celá pozvánka v PDF
POZOR! Změna konání valné hromady KCP, a.s. na 24. června 2015 od 11:30 hod. v sídle Společnosti.

2015-01-30 - Pozvánka na řádnou valnou hromadu KCP, a.s., která se koná 23. února 2015

Řádná valná hromada společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. se bude konat v pondělí 23. února 2015 od 10:00 hodin v sídle společnosti.
Celá pozvánka v PDF

2014-10-20 - Pozvánka na řádnou valnou hromadu KCP, a.s., která se koná 21. listopadu 2014

Řádná valná hromada společnosti Kongresové centrum Praha, a.s. se bude konat v pátek 21. listopadu 2014 od 9:00 hodin v sídle společnosti.
Celá pozvánka v PDF

Hotel Holiday Inn Czechtourism Prague Convention Bureau ICCA AIPC ZatisiGroup
© 2013-2017 Kongresové centrum Praha, a. s. Všechna práva vyhrazena